Работни Групи

charles-eugene-qQWWmaDJvjw-unsplash
РАБОТНИ ГРУПИ И ЛИЦА КОИ ГИ ВОДАТ:
Законска регулатива 
 • Александар Наумовски
 • Бојан Антиќ
Контакт

aleksandar0412@gmail.com

 Планирање, проектирање, ревизија, надзор и изведба
 • Дарко Спасеновски
 • Иван Велевски
 • Оливера Петровска

Контакт
petrovskaoli@gmail.com

 Вештачења и проценка на штети

 • Душко Павловски
 • Елмир Мустафаи

Контакт
dpavlovski17@gmail.com

Авто школи и станици за технички преглед 
 • Македонка Илиевска
 • Елмир Мустафаи
 • Николче Спасовски

Контакт
makedonka.ilievska@yahoo.com

Настава
 • Оливера Петровска
 • Николче Спасовски

Контакт
spasovskinikolce@hotmail.com

Scroll to top