Членови на Извршен Одбор

Членови на ИО на ЗСИМ:

ДаркоСпасеновски– Претседател
БојанАнтиќ– Заменик Претседател
АлександарНаумоски– Генерален секретар
Оливера Петровска – Член на ИО
ЕлмирМустафаи – Член на ИО
НиколчеСпасовски – Член на ИО
МакедонкаИлиевска – Член на ИО
ИванВелевски – Член на ИО
ДушкоПавловски – Член на ИО
Scroll to top