Стручно усовршување

Предавање 14.09.2022

КОАИ во соработка со ЗСИМ, во рамките на работата на Одделението на сообраќајни инженери организираше настан кој беше дел од континуираното стручно усовршување на сообраќајните инженери, со предавање на тема: „КОНТРОЛА И ИСПИТУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА“

Гостувачко предавање 11.05.2022

Инспекција на безбедноста на патиштата (Road safety inspection) На 11 мај 2022 година, во просториите на Комората, по две годишна пауза, се одржа стручно предавање со физичко присуство. Предавањето насловено „Инспекција на безбедноста на патиштата (Road safety inspection)“ – Законска регулатива, изготвување на извештај од инспекција (практични примери од регионот) и примена на извештајот се […]

Гостувачко предавање 24.02.2022

На ден 24.02.2022 година (четврток) во 18:00 часот на оn – line платформа zoom meeting се одржаа две гостувачки предавања. Теми на гостувачките предавања беа: 1. Измами во осигурувањето со штети на моторни возила Гостин – предавач на оваа тема ќе биде: – Проф. д-р Перо Стефановски. 2. Компаративна анализа на патни јазли од тип […]

Scroll to top