Стручно усовршување

Гостувачко предавање 24.02.2022

На ден 24.02.2022 година (четврток) во 18:00 часот на оn – line платформа zoom meeting се одржаа две гостувачки предавања. Теми на гостувачките предавања беа: 1. Измами во осигурувањето со штети на моторни возила Гостин – предавач на оваа тема ќе биде: – Проф. д-р Перо Стефановски. 2. Компаративна анализа на патни јазли од тип […]

Гостувачко предавање 30.01.2021

На ден 30.01.2021 год. (сабота) со почеток во 11:00 часот на оn – line платформа google meet се одржаа две гостувачки предавања. Теми на гостувачките предавања беа: Сообраќајна анализа базирана на видео запис. Гостин – предавач на оваа тема беше: – Проф. д-р Зоран ИВАНОВСКИ, ФЕИТ Скопје. Паметна патна сигнализација и smart city решенија. Гостин […]

Гостувачко предавање 04.12.2019

По повод одбележување на денот на сообраќајните инженери, Здружението на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ) во соработка со Комора на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ), оранизира настан кој е дел од континуирано стручно усовршување на сообраќајните инженери, со гостувачко предавање на тема: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ СО ИЗБОР НА СОВРЕМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ХОРИЗОНТАЛНА […]

Scroll to top