Седници

Седница на ЗСИМ 24.02.2022

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ свикувам седница на ЗСИМ на ден 24.02.2022 година (четврток) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 17:00 – 17:10 Пријавување на членови на ЗСИМ. 17:10 – 17:15 Воведно обраќање. 17:15 – 17:20 Усвојување на […]

Седница на ЗСИМ 30.01.2021

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ, претседателот на ЗСИМ свикува седница на ЗСИМ на ден 30.01.2021 година (сабота) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 10:00 – 10:10 Пријавување на членови на ЗСИМ.10:10 – 10:15 Воведно обраќање.10:15 – 10:20 Усвојување […]

Scroll to top