Седници

Седница на ЗСИМ 24.02.2022

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ свикувам седница на ЗСИМ на ден 24.02.2022 година (четврток) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 17:00 – 17:10 Пријавување на членови на ЗСИМ. 17:10 – 17:15 Воведно обраќање. 17:15 – 17:20 Усвојување на […]

Седница на ЗСИМ 30.01.2021

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ, претседателот на ЗСИМ свикува седница на ЗСИМ на ден 30.01.2021 година (сабота) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 10:00 – 10:10 Пријавување на членови на ЗСИМ.10:10 – 10:15 Воведно обраќање.10:15 – 10:20 Усвојување […]

Прва студентска конференција „Техниката и урбаниот развој – ТУР“

 На 11.11.2020 на Техничкиот факултет – Битола се одржа Првата студентска конференција „Техниката и урбаниот развој-ТУР“ на која ЗСИМ учествуваше како поддршка на студентите и науката. Станува збор за студентска научна конференција, во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на науката.  Главна цел на конференцијата беше подигнување на степенот на научноистражувачка работа кај студентите, подигнување […]

Scroll to top