Предавање 14.09.2022

КОАИ во соработка со ЗСИМ, во рамките на работата на Одделението на сообраќајни инженери организираше настан кој беше дел од континуираното стручно усовршување на сообраќајните инженери, со предавање на тема: „КОНТРОЛА И ИСПИТУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА“

Предавање 14.09.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top