Month: March 2022

Гостувачко предавање 24.02.2022

На ден 24.02.2022 година (четврток) во 18:00 часот на оn – line платформа zoom meeting се одржаа две гостувачки предавања. Теми на гостувачките предавања беа: 1. Измами во осигурувањето со штети на моторни возила Гостин – предавач на оваа тема ќе биде: – Проф. д-р Перо Стефановски. 2. Компаративна анализа на патни јазли од тип […]

Седница на ЗСИМ 24.02.2022

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ свикувам седница на ЗСИМ на ден 24.02.2022 година (четврток) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 17:00 – 17:10 Пријавување на членови на ЗСИМ. 17:10 – 17:15 Воведно обраќање. 17:15 – 17:20 Усвојување на […]

Scroll to top