Гостувачко предавање 30.01.2021

На ден 30.01.2021 год. (сабота) со почеток во 11:00 часот на оn – line платформа google meet се одржаа две гостувачки предавања.

Теми на гостувачките предавања беа:

  1. Сообраќајна анализа базирана на видео запис. Гостин – предавач на оваа тема беше:
    – Проф. д-р Зоран ИВАНОВСКИ, ФЕИТ Скопје.
  2. Паметна патна сигнализација и smart city решенија. Гостин – предавач на оваа тема беше:
    – Виктор АНТОВСКИ, DMV Ниш – Србија.

Овие предавања овозможија размена на искуства, можни решенија на практичните проблеми, препораки за употреба на ваквата технологијата и дефинирање на нивото на потребниот квалитет на нивната практична примена. Преку овие предавања и меѓусебната размена на искуства во оваа област и осознавање на можните решенија ќе се овозможи унапредување на знаењата и подигнување на нивото на стручност на сообраќајните инженери.

Гостувачко предавање 30.01.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top