Month: January 2021

Гостувачко предавање 30.01.2021

На ден 30.01.2021 год. (сабота) со почеток во 11:00 часот на оn – line платформа google meet се одржаа две гостувачки предавања. Теми на гостувачките предавања беа: Сообраќајна анализа базирана на видео запис. Гостин – предавач на оваа тема беше: – Проф. д-р Зоран ИВАНОВСКИ, ФЕИТ Скопје. Паметна патна сигнализација и smart city решенија. Гостин […]

Седница на ЗСИМ 30.01.2021

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружение на сообраќајни инженери на Македонија (ЗСИМ), и член 10 од Деловодник за работа на ЗСИМ, претседателот на ЗСИМ свикува седница на ЗСИМ на ден 30.01.2021 година (сабота) со следниот: ДНЕВЕН РЕД: 10:00 – 10:10 Пријавување на членови на ЗСИМ.10:10 – 10:15 Воведно обраќање.10:15 – 10:20 Усвојување […]

Scroll to top