Year: 2020

Прва студентска конференција „Техниката и урбаниот развој – ТУР“

 На 11.11.2020 на Техничкиот факултет – Битола се одржа Првата студентска конференција „Техниката и урбаниот развој-ТУР“ на која ЗСИМ учествуваше како поддршка на студентите и науката. Станува збор за студентска научна конференција, во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на науката.  Главна цел на конференцијата беше подигнување на степенот на научноистражувачка работа кај студентите, подигнување […]

Scroll to top