Добродојдовте

ЗДРУЖЕНИЕ нА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ нА МАКЕДОНИЈА

ЗДРУЖЕНИЕ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ

Работни Групи

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА, НАДЗОР И ИЗВЕДБА

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ

АВТО ШКОЛИ И СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

НАСТАВА

Законска регулатива

PDF

Статут

PDF

Деловодник

PDF

Закон за Здруженија

Поважни линкови

Доколку сакате да станете член на ЗСИМ

Симнете ја пристапницата

Согласно член 48 од Законот за здруженија и член 37 од Статутот на ЗСИМ, Здружението на Сообраќајни инженери може да стекнува
средства за финансирање и од доброволни прилози и донации.
Scroll to top